Plaats binnen de gezondheidszorg.


Fysiotherapie is een beroep binnen de gezondheidszorg, dat zich van huis uit richt op het menselijk lichaam, lichamelijke klachten en handicaps. In de jaren zestig van de vorige eeuw is, mede onder invloed van de yoga en meer oosters gerichte zienswijzen ook in Nederland het bewustzijn ontstaan, dat lichaam en geest een grote invloed op elkaar hebben. Dat betekent dus, dat geestelijk welzijn en lichamelijk welzijn aan elkaar verbonden zijn. Zijn er psychische klachten, dan is er vaak sprake van lichamelijke klachten, of omgekeerd. Ook binnen de fysiotherapie kreeg men hier oog voor. Zo deed rond 1980 de ontspanningstherapie zijn intrede binnen de fysiotherapie. Andere behandelvormen werden later ontwikkeld en in de therapie geïntegreerd. Sinds 1984 is er een beroepsvereniging, de Nederlandse vereniging van Fysiotherapeuten volgens de Psychosomatiek, de N.F.P. Deze vereniging heeft o.a. tot taak om het niveau van de opleidingen en nascholing te bewaken, wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen en contacten te onderhouden met de overheid en zorgverzekeraars. 
Sinds 2005 is er een officiële erkenning van dit specialisme door de beroepsvereniging K.N.G.F., de minister van volksgezondheid en de zorgverzekeraars. Er is een register van psychosomatisch fysiotherapeuten, die de extra 3-jarige opleiding hebben gevolgd en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Wat is nu het verschil met de fysiotherapeut, die zijn reguliere praktijk uitoefent,de fysiotherapeut/algemeen practicus? De fysiotherapeut/algemeen practicus richt zich op het lichaam en de lichamelijke klacht. Hij heeft meestal wel oog voor psychische en sociale problemen, maar de behandeling is alleen gericht op het lichaam en de lichamelijke klacht. Behandeling bestaat uit oefeningen of massage, soms ondersteund door apparatuurbehandelingen.  De psychosomatisch fysiotherapeut betrekt echter ook de psychische en sociale problematiek bij de behandeling.
Wat is nu in grote lijnen het verschil met de psycholoog? De psychosomatisch fysiotherapeut gebruikt meer de ingang van het lichaam en de lichamelijke spanningsklachten om tot verbetering van zowel de lichamelijke als de psychische gezondheid te komen. De psycholoog zal dit doen vanuit de psychische kant door middel van gesprekken e.d.  Het lichaam en de lichamelijke klacht worden door de psycholoog meestal niet betrokken bij de therapie.