Wat doet de psychosomatisch fysiotherapeut?


-Ontspanningsoefeningen. Hiervoor worden oefeningen gebruikt uit de westerse wetenschap. Het betreft hier oefeningen, waarbij het effect al veelvuldig is aangetoond. Het is dus geen wazig, alternatief iets, waar u maar in moet geloven. Nee, er is sprake van verklaarbare en duidelijke methoden. Klik hier voor een geluidsbestand met een ontspanningsoefening. Het betreft slechts een klein gedeelte van een oefening, die vaak in het begin van een therapie wordt gegeven.

-Ademtherapie. In tegenstelling tot de wat meer klassieke benadering van ademoefeningen (u kent dat wel: zoveel tellen door de neus inademen en zoveel tellen door de mond uit) bestaat de psychosomatische benadering meer uit de invloed van de ademhaling op ontspanning, gevoelens en emoties. Ademen wordt zo een manier om tot rust te komen, een mogelijkheid om invloed te krijgen op uw eigen stemming, en uiteindelijk op uzelf.

-Inzicht geven in de relatie lichaam en geest. De samenhang tussen lichaam en geest en tussen gespannenheid/emoties en lichamelijke klachten wordt inzichtelijk gemaakt. Als dit verband duidelijk wordt, is er minder reden voor bezorgdheid en angst omtrent de klachten. Niet elke lichamelijke klacht wordt veroorzaakt door een ziekte.

-Inzicht geven in het omgaan met spanningen. Stressfactoren, spanningen en emotionele gebeurtenissen hebben een grote invloed op ons welzijn, op onszelf. Ieder mens probeert zo goed mogelijk met de spanningen, die zich in het leven voordoen om te gaan.  Door zich bewust te worden van de eigen mogelijkheden kan een betere manier van omgaan met stress en stressvolle situaties worden aangeleerd.

-Communicatieve massage en bewustzijnsoefeningen. In tegenstelling tot een massage, die actief door de therapeut wordt gegeven, is bij deze behandelvorm de patiënt zelf actief betrokken. Deze therapie is meer gericht op bewustwording van gevoel, emotie, spanning in relatie tot bepaalde situaties, en het herkennen van de eigen grenzen.