Links en privacybeleid.


Interessante websites:


Beroepsvereniging psychosomatische fysiotherapie: www.kngf-nfp.nl

Informatiewebsite fysiotherapie: www.fysiotherapie.nl

Wetenschappelijke beroepsvereniging: www.psychosomatic.nl

 

Mediation, loopbaancoaching en bedrijfsmaatschappelijk werk: www.dezaakhermelink.nl

 

Pricaybeleid

 

In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming staat hierna wat het privacybeleid van mijn praktijk is.

 

A. Gegevens van patienten :

 

1. Soort persoonsgegevens: naam adres, geslacht, geboortedatum, woonplaats, telefoon,

 

e-mailadres, gezondheids- en behandelgegevens, verzekeringsgegevens, BSN.

 

2. Grondslag verwerking: behandelovereenkomst: behandelovereenkomst met handtekening patient.

 

3. Verwerking: patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces.

 

4. Bewaartermijn: 15 jaar conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst.

 

5. Verwerkt door: mijzelf.

 

6. ICT systeem: financieël systeem via Intramed.

 

7. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen: gebruikersnaam en wachtwoord op alle systemen, autorisatieprocedure en back-up procedure.

 

B. Gegevens van verwijzers:

 

1. Soort persoonsgegevens: naam, adres, werkadres, telefoon.

 

2. Grondslag verwerking: Verwijzing.

 

3. Verwerking: uitwisseling patiëntengegevens t.b.v. (verdere) behandeling.

 

4. Bewaartermijn: 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

 

5. Verwerking door: mijzelf.

 

6. Technische en beveiligingsmaatregelen: gebruikersnaam en wachtwoord op alle systemen, autorisatie procedure en back-up procedure.

 

Zelden wordt een verslag opgevraagd van de bevindingen van de gezondheidstoestand van de patient door anderen. Dit kan het geval zijn door of namens een geneeskundige van een arbodienst of door een letselschadeadvocaat. Dit gebeurd dan uitsluitend na specifieke schriftelijke toestemming van de patient en alleen aan die specifieke organisatie, waarvoor patient schriftelijke toestemming voor heeft gegeven en akkoord is gegaan met de inhoud van het verslag.