Psychosomatische fysiotherapie: wat is het en wat kan deze therapie voor U betekenen?


Psyche betekent geest, soma betekent lichaam. Psychosomatisch staat dus voor de verbinding tussen het geestelijke en het lichamelijke. Wat heeft dat nu met fysiotherapie te maken? Psychosomatische fysiotherapie is een specialisme in de gezondheidszorg, welke de mens en zijn klachten vanuit zowel het lichamelijke, psychische als sociale aspect benadert. Bij nervositeit, gespannenheid, angsten en/of depressie ziet men vaak klachten, die zich uiten in zowel psychische als lichamelijke symptomen. Een psychosomatische aanpak biedt dan andere mogelijkheden dan de reguliere fysiotherapie of uitsluitend psychotherapie.


Veel mensen voelen zich na het beëindigen van de psychosomatische fysiotherapie meer ontspannen. Het vermogen om uzelf te ontspannen is een van de belangrijke doelen van de behandeling. Dat heeft tot gevolg, dat soms al jaren bestaande spanningsklachten van het lichaam verminderen of verdwijnen. Ook psychische klachten verbeteren in de regel aanmerkelijk. Tevens leert u beter met de dagelijkse spanningen, die het leven nu eenmaal biedt, om te gaan en heeft u er daardoor minder last van. U vindt weer een balans tussen de belasting (stress) en de belastbaarheid (wat u aankunt).